جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «بین الملل» - صفحه 4 RSS

نخست وزیر ترکیه به کشورهای اروپایی هشدار داد بهتر است سرگرم رسیدگی به امورات خود باشند و از مداخله در همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه بپرهیزند. به گزارش ؛ به نقل از رویترز، «بنعلی ایلدیریم» نخست وزیر ترکیه در اظهارات امروز سه شنبه خود، اروپ