جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «مذهبی» - صفحه 7 RSS

یک دختر و پسر شیعه و سنی عراقی روز گذشته با ازداج خود، همزمان با تجرد و فرقه گرایی خداحافظی کردند.به گزارش سرویس دینی جام نیـوز به نقل از سومریه نیوز، روزهای تجرد پسر دیالی و دختر بصره روز گذشته با ازدواج آنها به پایان رسید. آنها ح