کتاب سکه های ماشینی قاجار

آخرین اخبار «مذهبی» - صفحه 6 RSS

نشستن در حال نماز احکامی دارد که شایسته است مؤمنین بدان آگاهی داشته و عبادت خود را صحیح انجام دهند.به گزارش سرویس دینی جام نیـوز، آنچه در ذیل می آید حکم شرعی درباره نشستن در حال نماز از منظر فقها است. * نماز قضای واجب