جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «مذهبی» - صفحه 2 RSS

عقیق:مسجد جمکران، مسجدی واقع در ۶ کیلومتری شهر قم به طرف جادهٔ کاشان در نزدیکی روستای جمکران است. به نقل عالم معاصر محدث نوری شخصی به نام شیخ حسن بن مثله جمکرانی این بنا را ساخته است. مسجد جمکران تا دهه پنجاه شمسی، ساختمان کوچک و ساده‌ای داشت، ام