خرید کتاب سکه طلا

آخرین اخبار «فناوری و ارتباطات» - صفحه 6 RSS

ازجشنواره وب ایران می‌نوشتم که خبر آمد پلاسکو آتش گرفته و بعد هم صحنه تراژیک فرو‌ریختن ساختمان پلاسکو و زیر آوار ماندن آتش‌نشانان را ناباورانه به نظاره نشستیم. اختصاص عکس یک مجله، صفحات ویژه و سرمقاله هفته‌نامه استارت‌آپی شنبه به حادثه ت