خرید کتاب سکه طلا

آخرین اخبار «فناوری و ارتباطات» - صفحه 5 RSS

تولید بافت های بدن در چند سال اخیر به عنوان یک هدف اصلی برای دانشمندان و محققان در حوزه پزشکی است. در این بافت های مصنوعی سعی می شود تا از مواد مختلف برای ساخت