کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه فناوری و ارتباطات RSS

محققان هشدار می دهند که انسان همچنان پس از مرگ هم به تاثیرات منفی خود بر محیط زیست ادامه می دهد. آنها می گویند، دفن اجساد در گورستان در دراز مدت باعث تخریب محیط زیست می شود. این مطالعه جدید که هفته جاری در نشست اتحادیه علوم زمین اروپ