در راستای ارائه خدمات ارتباطی ویژه به زائرین اربعین، همراه اول تعرفه رومینگ بین الملل خود در عراق را کاهش داد. ۵۵آنلاین : همراه اول بمنظور رفاه حال زائرین اربع