خرید سکه کلکسیونی

55 آنلاین

جنگنده های سعودی با بمباران یک خانه مسکونی در شرق یمن 8 کودک و 3 زن را کشتند ۵۵آنلاین هنوز ساعاتی از قرائت گزارش کمیته حقیقت یاب که عربستان خود برای تحقیق درباره بمباران های هوایی در یمن ایجاد کرده نگذشته است که بمباران یک خانه مسکونی جان هشت کودک و سه ز