امروز تولیدکنندگان روغن افزایش ۹ تا ۱۶ درصدی محصولات خود را اعمال و نسبت به عرضه محصولات آنهم با قیمت های جدید اقدام کرده اند. به عنوان نمونه روغن یک لیتری یکی