رپورتاژ اولین شخصی که آرایش کردن و زیبایی بیشتر روی او تاثیر می گذارد، خودتان هستید. کافی است وقتی روحیه تان پایین است و دلتان گرفته یک رژ لب ساده بزنید یا یک