دو سهام دار عمده اپل طی نامه ای به این شرکت، خواستار واکنش و حساسیت بیشتر اپل نسبت به موضوع اعتیاد و استفاده طولانی مدت کودکان و نوجوانان از آیفون شدند. این دو