یک ورزش - صفحه 7

کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه در این کمیته اعلام کرد. به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، آرای صادر شده ا