یک ورزش - صفحه 7

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تاکید کرد هیچ ابایی از شفاف سازی و پاسخگویی به مردم را ندارد. به نقل از سایت رسمی باشگاه تراکتورسازی، مصطفی آجرلو مدیرعامل باشگاه ت