یک ورزش - صفحه 6

تیم آمکار در حضور ۷۴ دقیقه ای سعید عزت اللهی، ملی پوش ایرانی اش متحمل شکستی خانگی شد. نخستین بازی هفته بیست ودوم لیگ برتر روسیه امروز (جمعه) میان تیم های آمکار