یک ورزش - صفحه 6

سرمربی تیم ملی والیبال گفت: بازیکنان جوان ما دوباره ثابت کردند که ما می توانیم به جوانان خود اعتماد کنیم. یه نقل از سایت فدراسیون والیبال، ایگور کولاکوویچ سرمر