یک ورزش - صفحه 5

رئیس فدراسیون کشتی در جلسه ستاد و شورای اجرایی این فدراسیون حضور یافت. جلسه ستاد و شورای اجرایی فدراسیون کشتی صبح امروز (پنجشنبه) با حضور همه اعضا در محل فدراس