یک ورزش - صفحه 4

رئیس فدراسیون بسکتبال گفت: به دنبال این هستیم تا با قهرمانی در آسیا و کسب مجوز جام جهانی بسکتبال، سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو را کسب کنیم. رامین طباطبایی درباره هد