یک ورزش - صفحه 3

شرایط وزن کشی در مرحله اول و نهایی رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی اعلام شد. به نقل از سایت فدراسیون کشتی، شرایط وزن کشی در رقابت های انتخابی م