یک ورزش - صفحه 3

نایب رئیس بانوان فدراسیون قایقرانی به دنبال حضور مربی مرد در اردوی دختران گفت: حضور موفق و کسب نتیجه تیم قایقرانی در جاکارتا برای ما مهم است. فرحناز امیرشقاقی