یک ورزش - صفحه 27

مدافع پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان تأکید کرد که نباید با یک بازی در مورد عملکرد روزبه چشمی در خط دفاعی تیم ملی قضاوت کنیم. مهدی هاشمی نسب در مورد شرایط تیم ملی