دروازه بان سپیدرود رشت گفت که کسی توقع ندارد پس از پنج شکست پیاپی، همچنان هدایت تیم را در اختیار داشته باشد. سید محمد حسینی در مورد عملکرد سپیدرود در نیم فصل ا