مراسم بهترین های فوتبال جهان در لندن برگزار شد و بهترین های فوتبال جهان در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شدند. مراسم انتخاب بهترین های فوتبال جهان در لندن برگزار شد و ب