با نزدیک تر شدن به زمان عرضه ی بازی مورد انتظار یوبی سافت یعنی Far Cry 5 این ناشر بازی های رایانه ای اطلاعات دیگری از آن در اختیار ما گذاشت. یوبی سافت در مورد