شرکت FoxNet Games، استودیوی توسعه دهنده ی Cold Iron را خریداری کرده است که در زمینه ی بازی های MMO فعالیت و تخصص دارد. این استودیو قرار است تا یک بازی در سبک ت