خرید کتاب سکه طلا

گیم نیوز

پایان بندی فیلم های سینمایی ممکن است با مخاطب کاری کنند که لبخند رضایت بر چهره اش بنشیند و یا صندلی را به سمت نمایشگر پرتاب کند همه ی فیلم سازان در طول تاریخ سینما در تلاش بوده اند تا پایان رضایت بخشی برای مخاطب رقم بزنند و گاه این پایان بندی فیلم ها برا