اولین تریلر فیلم لایو-اکشن اقتباسی اندی سرکیس که بر اساس «کتاب جنگل» رودیارد کیپلینگ ساخته شده است منتشر شده است. این فیلم موگلی (Mowgli) نام دارد. در تریلری ک