فصل دوم این سریال به بررسی قلمروهای جدید خواهد پرداخت! تصاویر تازه منتشر شده از فصل دوم سریال The Handmaid’s Tale، سرنوشت شخصیت اصلی داستان را آشکار می سا