از هیاهوی سونی تا سکوت خبری نینتندو اگر به دنبالِ زمان و ساعت پخش پوشش زنده ی خبریِ کمپانی های مطرح بازی سازی در مراسم E3 2018 هستید این یادداشت را از دست ندهید