ایران آنتیک

فیل لرد رویکرد ما با رویکرد تهیه کنندگان این فیلم تفاوت داشت فیل لرد و کریستوفر میلر سرانجام در مورد علت قطع همکاری شان با پروژه تولید فیلم سولو داستانی از جنگ ستارگان توضیحاتی را ارائه کردند این دو کارگردان آمریکایی در جریان برگزاری فستیوال ولچر برای نخس