خبری از تاخیر در عرضه ی بازی نخواهد بود در حالی که حدوداً یک ماه تا انتشار God of War زمان باقی مانده است، استودیو سانتا مونیکا با انتشار بیانیه ای، از گلد شدن