کتاب سکه های ماشینی قاجار

گویا آی تی

زمانی که دانشجو بودم به عنوان کار پاره وقت در یک مرکز پشتیبانی فنی فعالیت می کردم اتفاقات جالبی در آن مرکز می افتاد و تجربه های بسیار زیادی در آنجا کسب کردم افرادی که در بخش پشتیبانی فنی فعالیت می کنند هر بهانه ای که فکرش را بکنید شنیده اند و هر سناریوی