کتاب سکه های ماشینی قاجار

گجت نیوز

انتقال تجهیزات و نیروها از کشتی ها به ساحل یک امر مهم در حمله به مواضع ساحلی است. هاورکرافت LCAC یکی از تجیهزات نیروی دریایی آمریکا برای انجام این کار است که در ادامه با آن آشنا خواهیم شد. هاورکرافت یا هواناو وسیله‌ای نقلیه