یک شرکت معتبر مهندسی جهت تکمیل کادر خود در استان فارس شهر شیراز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی تعداد شرایط احراز تکنسین فنی ۷ نفر