سکه ها جشنواره تخفیف

کمال مهر

    بازیگر سریال “فقط به خاطر تو”:اگر جراحی های زیبایی از حالت طبیعی چهره فرد بکاهد، در مسیر کاری یک بازیگر تأثیر منفی بر جای می‌گذارد و باعث کم‌کاری و حتی در مواردی بیکاری یک هنرمند می‌شود کما اینکه چنین اتفاقی برای من رخ داد