کجارو - صفحه 7

کاخ اردشیر بابکان، با قدمتی بالغ بر ۱۸۰۰ سال، در شهرستان فیروزآباد استان فارس واقع شده است. مقاله های مرتبط:شهرستان فیروزآباد فارس (نام شهر اردشیر خوره بنیانگذا