کجارو - صفحه 6

احداث اقامتگاه های بوم گردی مطابق با سنت های منطقه، باعث آشنایی گردشگران با آداب و سنت های منطقه گردشگری می شود.مهدوی فرماندار تالش گفت:ساخت واحدهای اقامتی بوم