کتاب سکه های ماشینی قاجار

کجارو

- صفحه 6

چابهار یکی از مقاصد محبوب گردشگری در ایران است این شهر در کرانه ی دریای مکران و اقیانوس هند قرار دارد غذا خوردن در رستوران های چابهار آن هم هنگام غروب آفتاب و تماشای ساحل دریا تجربه ای به یادماندنی خواهد بود چابهار مثل همه ی شهرهای ایران غذاهای سنتی و محل