کجارو - صفحه 4

موزه های استان ایلام جهت بازدیدهای نوروزی مرمت می شوند.«رویا ارجمندی» معاون میراث فرهنگی اداره ی کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام گفت:با