کجارو - صفحه 4

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان، زمان مشخصی از پایان جستجوی اجساد پرواز تهران-یاسوج در دسترس نیست.محسن مومنی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفها