کجارو - صفحه 3

یزد شهر بادگیرهای ایران است. این شهر کهن و تاریخی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.مقاله های مرتبط:یزد در منطقه فلات مرکزی ایران قرار دارد. این شهر