کجارو - صفحه 3

شاید شما هم همیشه دوست داشتید کوله گردی های طولانی را تجربه کنید، ولی همیشه به پیاده روی یک روزه قانع شده اید. مهم نیست کوله گردی شما سه روز طول بکشد یا ۳۰ روز،