کجارو - صفحه 2

نقوش باستانی صخره ای در محدوده شاهین شهر و میمه با محوریت مسیرهای ارتباطی اقتصادی و فرهنگی متعلق به ۵ هزار سال قبل کشف شد.«فریدون الله یاری» مدیرکل