سکه ها جشنواره تخفیف

کجارو

شهر پنجین در کشور چین ساحلی استثنایی بانام، «ساحل قرمز» دارد که سطح آن پوشیده از گیاه «سیاه شور»(suaeda salsa) است، با فیس‌بوک چین ساحل