به گزارش -“سایت خبری کانی نت kaninet” اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی متمرکز دانشگاه, دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهدا