از پیشرانه به عنوان قلب خودرو یاد می شود؛ چرا که عمل سوخت و ساز و تولید نیرو و انرژی برای به حرکت درآمدن خودرو در این بخش اتفاق می افتد.به گزارش کارنت به نقل از