مشخصات فنی و امکانات خودروی هاوال H9مشخصات فنی:سیستم ترمز:امکانات و تجهیزات رفاهی: