خرید کتاب سکه طلا

کارنت

معاون برنامه ریزی جامع تولید گروه خودروسازی سایپا با حضور در نمایشگاه خودرو شیراز گفت: براساس پیش بینی‌های صورت گرفته و برنامه زمان‌بندی، تولید خودرو کوئیک از شهریورماه سال جاری آغاز خواهد شد.ساسان قربانی با بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: از زمانی که تولد مح