چندین ماه پیش در نمایشگاه خودرو پکن مرسدس خودروی مفهمومی مرسدس میباخ نسخه ویژن را رونمایی کرد که توانست چشم اکثر بازدیدکنندگان را به سوی خود جلب کند. جالب است