پول نیوز - با توجه به فیلم هایی که شایعه نمایش آنها در جشنواره فیلم ونیز امسال مطرح است، انتظار می رود این جشنواره از فستیوال کن ۲۰۱۸ سطح بالاتری داشته باشد. ج