سکه ها جشنواره تخفیف

پرشین خودرو

به گزارش پرشین خودرو، مدت ها است که دوستداران محیط زیست به دنبال بهینه سازی خودروها هستند. خودروی خاصی که قصد معرفی آن را داریم، حتی از دقیق ترین بررسی های زیست محیطی هم عبور می کند؛ به این دلیل که بخش های زیادی از آن، با