کتاب سکه های ماشینی قاجار

پرشین خودرو

به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایسنا تصویری از توییت وزیر فرهنگ و ارشاد درباره سنت امام رضا ع و لزوم جایگزینی گفت گو و مناظره با طرد و تکفیر را منتشر کرد p