خرید کتاب سکه طلا

پرشین خودرو

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، مهدی جمالی با بیان این مطلب افزود: از خانم دکتر ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای بازدید از پروژه ی مگاپلتفرم که در مجموعه سایپا طراحی شده است، دعوت می کنیم. مدیرعامل سایپا با اشاره ب