پرسپولیس نیوز : مسئولان باشگاه پرسپولیس در تلاش برای تامین بودجه برای پرداخت پول به بازیکنان شان هستند. در حالی که قرار بود تا امروز به حساب بازیکنان پرسپولیس