پدال نیوز: در نیمه نخست سال جاری میلادی رشد فروش خودروهای برقی در اروپا کند شد. به گزارش پدال نیوز به نقل از بلومبرگ کمبود جایگاه های شارژ و نیز محدودیت ظرفیت ب