پدال نیو ز- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: افزایش قیمت بنزین باعث کاهش مصرف شده و استفاده از وسایل نقلیه عمومی را بیشتر می کند. به گزارش پدال نیوز به نقل از