کتاب سکه های ماشینی قاجار

پدال

نیسان با به روزرسانی های سبک و برخی تکنولوژی های جدید شاسی بلند مورانوی خود را وارد مدل سال 2018 کرده است با بهای پایه ی 30550 دلاری این خودرو 810 دلار گران تر از مدل سال پیش بوده اما دارای تجهیزات استاندارد بیشتری است div