برخی از خودروهای بسیار خوب اروپایی مجال عرض اندام در ایالات متحده را نمی یابند و آئودی RS4 آوانت هم احتمالا یکی از آنهاست. تا آنجا که ما اطلاع داریم برخی از اج