آئودی برای اولین بار در سال 2010 مدل کوچک A1 را به بازار عرضه کرد تا بخش رو به رشد خودروهای کوچک پریمیوم در اروپا را اشغال کند. حال اما به تازگی نسل دوم این ها