پارس نیوز - صفحه 7

وزیر کشور در احکام جداگانه ای فرمانداران شهرستان های شهرضا، مهران و محلات را منصوب کرد. به گزارش پارس نیوز، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در احکام جداگانه ای