پارس نیوز - صفحه 6

لژیونرهای پرسپولیس در ایسلند افزایش پیدا می کنند. به گزارش پارس نیوز، حسین عبدی دو سال پیش تیم «ب» پرسپولیس را تشکیل داد تا این تیم پشتوانه ای باشد