پارس نیوز - صفحه 5

مذاکره کننده هسته ای ارشد دولت اوباما در واکنش به خبر دیدار احتمالی ترامپ با رهبر کره شمالی، با یادآوری مذاکرات هسته ای ایران مدعی شد ما قبل از آغاز مذاکرات هس