کتاب سکه های ماشینی قاجار

پارس نیوز

- صفحه 5

Print اظهارات یک زن26ساله که در کلانتری مشهد بیان کرده را در ادامه میخوانیم به گزارش پارس نیوز برای شرکت در آزمون تحصیلات کارشناسی آماده می شدم که شهرام زندگی ام را تغییر داد او مدام مرا در مسیر منزل تا آموزشگاه تعقیب می کرد تا این که روزی نامه عاشقانه ای