پارس نیوز - صفحه 5

درآمد شرکت های دانش بنیان در گزارش ارائه شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به 40 هزار میل