ایران آنتیک

پارس نیوز

- صفحه 4

زمانی که در تلاش برای بارداری هستید در معرض برخی مواد غیرضروری قرار نگیرید به گزارش پارس نیوز حالا که می خواهید تغییری به زندگی خانوادگی تان بدهید و مادر شوید بدانید که باید ماه ها قبل خودتان را آماده کنید قرار نیست فقط در دوره بارداری به فکر خود و جنین