کتاب سکه های ماشینی قاجار

پارس نیوز

- صفحه 2

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان خبر شهادت مدافع گیلانی حریم آل الله بابک نوری هریس را تائید کرد به گزارش پارس نیوز سرهنگ عباس بایرامی در رشت با تائید خبر شهادت بابک نوری هریس اظهار داشت در جلسه هماهنگی و با نظر شهید در مورد تحویل و تشییع و تدفین این شه