پارس نیوز - صفحه 2

الهام چرخنده پیش از خطبه های نماز جمعه اردهال کاشان برای مردم این شهر سخنرانی کرد. او در سخنرانی خود تاکید کرد که ثواب زیارت اردهال همچون زیارت کربلا است. به گ