مائورو ایکاردی، کاپیتان اینترمیلان، پیش از تقابل حساس تیمش با بارسلونا، از اینکه مسی در این دیدار حاضر نخواهد بود، ابراز ناراحتی کرد. خبرگزاری فوتبال ایران پارس