معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان، با بیان اینکه برجام قابل مذاکره مجدد نیست ، تاکید کرد؛ اگر این توافق از بین برود، ایران آماده است هر کاری را که بر اساس این توا