اعضای اتحادیه های کارکنان ادارات دولتی در امریکا درباره ادامه تعطیلی دولت ابراز نگرانی کردند. به گزارش پارس تودی، «جسیکا کلمنت» (Jessica Clement) ن