وکیل ملت: سرپرست اداره کل امور اداری و تشکیلاتی به بیان توضیحاتی درباره مسائل مربوط به حذف سنوات تحصیلی فرهنگیان پرداخت. ناصر سلیمان زاده سرپرست اداره کل امور