کتاب سکه های ماشینی قاجار

وکیل ملت

وکیل ملت: هیات الرضا” که به نام عبدالرضا هلالی در تهران شناخته شده است،در اطلاعیه ای اعلام کرد امسال در دهه اول محرم برنامه ندارد.