خرید کتاب سکه طلا

وکیل ملت

وکیل ملت در حال حاضر بیش از ۷۶ میلیون نفر در هر ماه یارانه نقدی دریافت می کنند این تعداد بالغ بر ۹۵ درصد جمعیت ایران را در بر می گیرد در حالی تعداد یارانه بگیران و پرداخت غیرهدفمند یارانه نقدی بزرگ ترین معضل اجرای این قانون به شمار رفته و همواره موجب ایج