ورزش یازده - صفحه 7

هیرنوین تیم هیرنوین با گلزنی رضا قوچان نژاد بازی خارج از خانه هفته سی ویکم اردویژه هلند را با پیروزی به پایان رساند. به گزارش ورزش 11 و به نقل از تسنیم، رویارو