ورزش یازده - صفحه 4

مسلمات جپاروف مهندس تابش سرپرست باشگاه سپاهان ,هرگونه مذاکره با مسلمان وجباروف را رد کرد. به گزارش ورزش 11 و به نقل از روابط عمومی باشگاه فولادمبارکه سپاهان در