ورزش یازده - صفحه 4

باشگاه استقلال - سجادشهباززاده سجاد شهباززاده در دیدار دوستانه استقلال مقابل جوانان این تیم شرکت نکرد تا جدایی این بازیکن قطعی به نظر برسد. به گزارش ورزش 11 و