ورزش یازده - صفحه 29

هواداران استقلال اختصاصی | گفته می شود مدیران سابق آبی های پایتخت تخلفاتی انجام داده اند که وجهه این باشگاه را از بین برده اند. ورزش 11 - در حالی که در گذشته م