ورزش یازده - صفحه 29

تیم ملی بلژیک اختصاصی| مارتینز با حذف چند بازیکن نام آشنای خود لیست نهایی شیاطین سرخ اروپا را اعلام کرد. به گزارش ورزش 11، روبرتو مارتینز بعد از اعلام لیست اول