ورزش یازده - صفحه 29

ساکت نمایندگان کنفدراسیون فوتبال ظهر امروز با محمدرضا ساکت دیدار کردند. به گزارش ورزش 11 و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسی