رافائل مارکز اختصاصی | رافائل مارکز بازیکن سابق تیم ملی مکزیک و باشگاه بارسلونا از فوتبال خداحافظی کرد. ورزش 11 - رافائل مارکز مکزیکی و 39 ساله با انتشار پستی