خرید کتاب سکه طلا

ورزش یازده

لیگ برتر انگلیس اختصاصی | نشریه گاردین در حرکتی نمادین، با استفاده از معیارههای مد نظر خود و به انتخاب نویسندگان نشریه خود تیم منتخب تاریخ لیگ برتر انگلیس را اعلام کرد. به گزارش ورزش 11، نشریه انگلیسی گاردین که نشریه بسیا