تیم ملی برزیل تیم ملی فوتبال برزیل با تمرین در ورزشگاه لوژنیکی مسکو مهیای نبرد دوستانه با تیم ملی فوتبال روسیه شد. تیم های ملی فوتبال روسیه و برزیل فردا (جمعه)