کتاب سکه های ماشینی قاجار

ورزش یازده

فرانچسکو توتی اختصاصی فرانچسکو توتی اسطوره باشگاه رم می گوید همیشه عاشق فوتبال و باشگاه رم باقی خواهد ماند به گزارش ورزش11 فرانچسکو توتی فراموش نشدنی باشگاه رم که جای خالی او در دربی شهر رم بشدت احساس می شود در آستانه این مسابقه گفت من دربی های متفاوتی ر