آنتونیو کونته اختصاصی | سرمربی تیم چلسی در استانه دیدار برابر برایتون، در مورد این دیدار صحبت کرد. به گزارش ورزش 11، تیم چلسی در هفته بیست و چهارم لیگ برتر انگ