این روزها اخبار و شایعات زیادی به خصوص در رسانه های ایتالیایی در مورد کریم بنزما منتشر می شود. به گزارش ورزش سه ، ابتدا صحبت از علاقه ناپولی به بنزما بود که این