میزبان رقابت های جهانی پیش روی والیبال در جریان نشست FIVB معرفی شد. به گزارش ورزش سه ، نشست سالانه فدراسیون جهانی والیبال FIVB هم اکنون در حال برگزاری است و پس