اردوی تیم ملی تکواندو مردان کشورمان از روز شنبه (7 مهرماه) با حضور 10 هوگوپوش در مرکز جهانی تکواندو آغاز می شود. به گزارش ورزش سه و به نقل از سایت فدراسیون تکوا