اپلیکیشن همپا این امکان را فراهم می کند که راننده ها در سفرهای بین شهری صندلی خالی خودروی خود را با مسافرهای هم مسیر خود به اشتراک بگذارند و مسافر ها با ارسال