همایش آنلاین مهندسی شبکه های کامپیوتری سیسکو جمعه ۶ مهر ۹۷ ساعت ۲۰:۰۰ به طور رایگان برگزار می شود. برای اطمینان از حضور بدون مشکل در کلاس و تست سرعت اینترنت، ب