رنگیتر با همکاری شرکت هانیول (فعال در حوزه تولید دستگاه های تصفیه هوا) مسابقه عکاسی ای با عنوان یک نفس راحت و با مضمون آلودگی هوا و همچنین تقابل دو هوای آلوده