کنفرانس بین المللی استارتاپ راه ابریشم از ۲۹ الی ۳۰ فروردین ماه در مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش برگزار می شود. درباره رویداد رویداد استارتاپ راه ابریشم