ویدیوت انیمیشن ساز آنلاین فارسی است که در آن کاربران بدون نیاز به دانش گرافیک می توانند موشن گراف خود را طراحی کنند. از ویژگی های ویدیوت می توان به نداشتن نیاز